Phát triển đô thị & Những nguy cơ mới

Tọa đàm “Phát triển đô thị & Những nguy cơ mới” sẽ là dịp để thảo luận về những nguy cơ mới của đô thị (lũ lụt, ô nhiễm không khí và dịch bệnh), và phương pháp hiện có để thể hiện những vấn đề này một cách dễ xem và dễ hiểu hơn bằng mô hình hóa mô phỏng. Phương pháp này dựa trên việc xây dựng và mô phỏng các thế giới nhân tạo, nơi hành vi của các tác nhân và môi trường xung quanh được thể hiện một cách chi tiết.

Phương pháp mô hình hóa mô phỏng có thể cho phép xem xét lại cách thức hoạt động của chúng ta, hình dung thế giới theo một cách khác và hỗ trợ quá trình chuyển đổi lối sống tại đô thị theo hướng bền vững hơn. Tuy nhiên, liệu có những câu hỏi và quan ngại về những mô hình này? Vai trò của chúng hiện nay và trong tương lai trong việc đưa ra quyết định của các cơ quan công quyền ? Ba diễn giả – nhà nghiên cứu đầu ngành sẽ cùng chúng ta thảo luận về những chủ đề này thông qua 3 dự án cụ thể về mô hình hóa mô phỏng các nguy cơ ở đô thị:

  • Thiết kế các chiến lược sơ tán trong trường hợp lũ lụt (dự án ESCAPE)
  • Mối liên hệ giữa phương thức tổ chức của thành phố và ô nhiễm không khí (dự án Hoan Kiem Air)
  • Chính sách y tế trước tình hình dịch bệnh ở các đô thị (dự án COMOKIT).

Với sự tham gia của các diễn giả:

  • Ông Alexis DROGOUL, nhà nghiên cứu khoa học máy tính tại Viện nghiên cứu vì sự Phát triển (IRD)
  • Ông NGUYỄN Ngọc Doanh, Phó Giáo sư, nhà nghiên cứu – Đại học Thủy Lợi Hà Nội
  • Ông Patrick TAILLANDIER, nhà nghiên cứu khoa học máy tính tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường (INRAE)

Dưới sự điều phối của TS. Hồ Tường Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dịch song song Pháp – Việt.

THÔNG TIN HỮU ÍCH