Quản lý bền vững nguồn nước

Tài nguyên nước đang chịu nhiều áp lực do sự gia tăng dân số và đô thị hóa không ngừng. Tuy nhiên, sự bất cập trong hệ thống quản lý và xử lý nước thải tạo thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người cũng như đối với hệ sinh thái. Hơn nữa, ở các khu vực đô thị, trong khi khả năng tiếp cận nguồn nước máy được phát huy nhanh chóng, thì việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm đang làm suy giảm chất lượng và làm cạn kiệt các tầng nước ngầm, đồng thời làm tăng chi phí cung cấp nước.

– Đâu là những giải pháp trọng tâm, đúng đắn và có thể triển khai trong ngắn hạn ?

– Những giải pháp này liệu có phải là giảm khối lượng và mức độ ô nhiễm nước, thu giữ, xử lý, tái sử dụng và tái chế, phát triển công nghệ mới và áp dụng các phương thức quản lý sáng tạo?

Với sự tham gia của các diễn giả :

– Ông Võ Duy Quý, Giám đốc VUCICO

– Ông Quentin Lebegue, Trưởng Ban Hạ tầng đô thị và Phát triển xã hội – Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam

– PGS. TS. Nguyễn Phước Dân, giảng viên Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM

– Ông Romain Joly, Giám đốc Việt Nam, dự án 1001 fontaines

– Ông Trần Kim Thạch, Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng nước, thường trực Ban chỉ đạo chương trình cấp nước an toàn – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

– Ông Julien Le Roux, Quản lý khu vực Châu Á, BERIM

Dịch song song Pháp – Việt

Vào cửa tự do.

THÔNG TIN HỮU ÍCH