Robot và trí tuệ nhân tạo

Workshop: Robot và trí tuệ nhân tạo
 
Trong thời đại 4.0, sự có mặt của robot làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của con người.
Qua nhiều năm nghiên cứu, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào robot đã có những bước tiến đáng kể và sẽ là tương lai của nhân loại.
Vậy trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo hoạt động như thế nào?
 
* Đối tượng: Học sinh từ 6 đến 11 tuổi
THÔNG TIN HỮU ÍCH