Sang tây – Mười tháng ở Pháp

Gặp gỡ
Giới thiệu tác phẩm Sang tây – Mười tháng ở Pháp, tác giả Đào Trinh Nhất (Phạm Vân Anh)

Diễn giả :
PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, Tạp chí Văn học – Viện Văn học
GS.TS. Lộc Phương Thủy, Viện Văn học
Giáo sư Chu Hảo, GĐ NXB Tri thức

Đào Trinh Nhất (1900-1951), tự Quán Chi, từng ký các bút danh: Vân Anh, Phạm Vân Anh,…; sinh tại thành phố Huế; nguyên quán xã Thượng Phán, tổng Đồng Chân, huyện Quỳnh Côi (nay thuộc xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); là nhà văn, nhà báo, nhà khảo cứu lịch sử-văn hóa, dịch giả nổi tiếng nửa đầu thế kỷ XX.Các công trình khảo cứu tiêu biểu: Thế lực Khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ (1924); Việt sử giai thoại (1934), Nước Nhựt Bổn ba mươi năm duy tân, Phan Đình Phùng – Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1866-1895) ở Nghệ Tĩnh (1936),…

Trải mười tháng ở Pháp, tác giả có nhiều dịp tham dự các hoạt động chính trị – xã hội và bước đầu nhận ra những điều khác lạ, bao gồm cả sự hợp lý và nghịch lý của xã hội dân chủ tư sản Pháp. Thêm nữa, rất nhiều lần tác giả nói đến hoạt động của cộng sản và cuộc đấu tranh xã hội của các phe phái, trong đó có vấn đề đấu tranh giai cấp, chính quốc và thuộc địa, lớp chủ và thợ, sự phân hóa giàu nghèo. Trải qua gần một thế kỷ, xã hội Pháp ngày nay đã điều chỉnh và phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, những ghi chép của cô Phạm Vân Anh ngày đó cũng cho thấy phần nào diện mạo đời sống xã hội nước Pháp và khả năng áp bức, chi phối, bóc lột của tư bản Pháp với người dân lao động cả ở chính quốc cũng như nước thuộc địa…   

THÔNG TIN HỮU ÍCH