Sống là đang trên đường tới cuộc hẹn với chính mình

Tọa đàm nhân dịp ra mắt cuốn sách Sống là đang trên đường tới cuộc hẹn với chính mình của tác giả Nguyễn Thị Từ Huy

Ngôn ngữ: tiếng Việt
Diễn giả: 

  • Nguyễn Thị Từ Huy, tác giả cuốn sách 
  • Lê Thiết Cương, họa sĩ
  • Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Giám đốc Nxb Hội nhà văn Việt Nam 

Cuốn sách này tập hợp những bài phỏng vấn và phê bình, chủ yếu là về văn học và giáo dục. Các bài phê bình văn học (đã được chọn in trong tập Viết – cô đơn & sức mạnh, NXB Hội Nhà văn, 2014), và tất cả những bài còn lại đều đã được công bố chính thức trên các báo từ 2009 đến nửa đầu của năm 2014. Đó là khoảng thời gian giữa hai luận án tiến sĩ mà tôi thực hiện ở Pháp : luận án về văn chương kết thúc vào tháng 11 năm 2008 và luận án về triết học chính trị bắt đầu vào tháng 7 năm 2014. Có một bài phỏng vấn đăng năm 2019 nhưng cùng về chủ đề giáo dục nên tôi chọn vào đây.

Sâu xa, rất nhiều bài trong số các phỏng vấn và tiểu luận này bắt nguồn thực sự từ một bản kiến nghị về phát triển khoa học xã hội được gửi cho chính phủ, năm 2007, từ Paris. Tôi đã rất vui mừng vì ý kiến của mình được xã hội và đồng nghiệp quan tâm. Tạp chí Tia Sáng công bố văn bản này dưới nhan đề « Hoạt động khoa học xã hội ở đại học ». Một số bài phỏng vấn của các báo cũng nhắc tới các ý tưởng trong bài đó. Kiến nghị này quan trọng đối với tôi, bởi đó là lần đầu tiên tôi viết một văn bản với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội của một giảng viên đồng thời là một người làm nghiên cứu. Vì thế, tôi đặt nó ở cuối cuốn sách, để nhắc lại điểm khởi đầu cho toàn bộ quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Các sản phẩm trí tuệ xưa nay vốn là kết quả của sự liên kết giữa nhiều tinh thần khác nhau. Một bài phỏng vấn là cuộc gặp giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn. Một bài viết là sự tương tác giữa rất nhiều tác giả, dù có thể ta không nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng. Không ai viết một mình. Và một khi đã in ra thì không ai viết chỉ để cho riêng mình. Cũng như viết, sống là đi tới cuộc hẹn với chính mình, nhưng ta cũng chỉ thực sự sống khi gặp những người khác.

Tương tự như vậy, cuốn sách này được hình thành từ ý tưởng của họa sĩ Lê Thiết Cương, từ sự gặp gỡ nào đó giữa hành động đọc của anh và hành động viết của tôi. Một sự gặp gỡ như thế luôn là điều kỳ diệu. Với điều kỳ diệu ấy mà cuốn sách có mặt ở trên đời này… 

_ Nguyễn Thị Từ Huy_

 

THÔNG TIN HỮU ÍCH