Thế giới kết nối và vận hành như thế nào ?

Gặp gỡ
Thế giới kết nối và vận hành như thế nào ?
Nhân dịp Ra mắt bộ sách: Chúng vận hành như thế nào

Gặp gỡ : 30.10.2019
Triển lãm : 01-30.10.2019

Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Chúng vận hành như thế nào ?
Bộ sách kiến thức tổng hợp những vấn đề thường thức đa dạng của đời sống xã hội đương đại:
– Giải thích những khái niệm về công nghệ, máy tính, sản phẩm số.
– Giải thích cách thức vận hành của tổ chức, chính phủ, xã hội và những vấn đề của thế giới chúng ta đang sống.
– Làm quen và trải nghiệm những khái niệm: đám mây điện toán, bluetooth, mua bán online…
Cuộc sống của chúng ta là gì, nếu như không phải sự KẾT NỐI?
Mọi thứ sẽ thế nào, nếu không nằm dưới một sự VẬN HÀNH nhất định?

Bộ sách Chúng Vận hành như thế nào, dành cho lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên – những nhà khoa học nhí yêu thích tìm tòi và khám phá.

 

THÔNG TIN HỮU ÍCH