Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ và những nghi lễ thực hành

Tọa đàm
Nhân dịp ra mắt cuốn sách Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ – Chốn thiêng nơi cõi thực

Trong đời sống tinh thần của người Việt, niềm tin tâm linh có vai trò vô cùng quan trọng và là biểu hiện sinh động của văn hóa Việt. Tín ngưỡng không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau, mất mát và thiệt thòi của số phận mà còn động viên và dẫn dắt mỗi kiếp người không ngừng hướng thiện, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Trong các tín ngưỡng thực hành ở Việt Nam, Tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng nội sinh mang bản sắc Việt. Trải bao thăng trầm và có lúc bị cấm thực hành, Tín ngưỡng thờ Mẫu vẫn âm thầm được giữ gìn và thực hành trong một cộng đồng dân tộc. Ngày nay, tín ngưỡng ấy đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Việt.

Cuốn sách Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ – Chốn thiêng nơi cõi thực, với việc hệ thống lại một cách khoa học thần điện của Tín ngưỡng và quan trọng hơn cả là nêu ra các nghi lễ thực hành truyền thống trong Tín ngưỡng, sẽ giúp độc giả, dù là người mới nhập môn, cũng có thể tìm và hiểu mạch lạt, rõ ràng về Đạo Mẫu, tín ngưỡng và nét văn hóa đặc sắc của người Việt, vốn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào tháng Mười hai năm 2016.

Diễn giả :
– Thạc sĩ Trần Quang Dũng
– Thạc sĩ Lê Khánh Ly

Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH