Trí tuệ nhân tạo và nhân loại thời kỹ thuật số

Tọa đàm
Trí tuệ nhân tạo và nhân loại thời kỹ thuật số
Nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng việt tác phẩm: Nhân loại thời kỹ thuật số – tác giả Dominique Vinck

Ngôn ngữ tọa đàm: Tiếng Việt
Diễn giả:
Tác giả Dominique Vinck, (hiện diện qua video)
Tiến sỹ văn học Trần Ngọc Hiếu
Tiến sỹ vật lý Đinh Trần Phương
Dịch giả Nguyễn Trí Dũng
Ông Dương Thắng, nguyên giảng viên Toán, ĐHQG Hà Nội

Ngày nay, IA và công nghệ kỹ thuật số đang lan rộng khắp mọi phạm vi của đời sống. Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, câu hỏi đặt ra là liệu những công nghệ này sẽ mang lại cho chúng ta động lực mới hay trái lại, sẽ thúc đẩy việc loại bỏ chúng ra khỏi bối cảnh tri thức?

THÔNG TIN HỮU ÍCH