Trống đồng ở Đông Nam Á

Hội thảo
Trống đồng ở Đông Nam Á

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả : Jacques de Guerny, Thạc sĩ Kinh tế học, Trường Kinh doanh Harvard

Cuộc phiêu lưu của trống đồng đã kéo dài gần 2500 năm và cho đến hiện tại; phần mặt trống và đáy hình trụ, làm bằng hợp kim đồng, đã dần được đúc hoặc chạm khắc với những họa tiết trang trí tuyệt đẹp. Trống đã ảnh hưởng đến phong tục tập quán của các dân tộc miền Nam Trung Quốc đến các đảo của Indonesia và, ngay từ đầu, Việt Nam trong tương lai.

THÔNG TIN HỮU ÍCH