Truyền thông chính trị

THÔNG BÁO
Vì lí do khách quan, chúng tôi rất tiếc xin thông báo buổi Tọa đàm: Truyền thông chính trị ngày 21.08.2020 sẽ dời lại vào một ngày khác.
Rất mong quý vị và các bạn thông cảm!

Tọa đàm
Truyền thông chính trị – Sự thiết yếu mang tính lịch sử -xã hội
Giới thiệu cuốn sách Truyền thông chính trị
Tác giả: Arnaud Mercier

Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Việt

Diễn giả:
Ông Nguyễn Văn Lịch, Biên tập sách
Ông Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Cuốn sách này mở ra một góc nhìn toàn cảnh về những hình thức truyền thông chính trị mới và các thách thức của truyền thông chính trị đương đại.
Tác phẩm lý giải khủng hoảng marketing chính trị và sự cần thiết phải nhìn nhận lại truyền thông chính trị theo một cách khác, xác định những mâu thuẫn và những điều phức tạp trong bối cảnh chiến tranh thông tin đang phát triển như ngày nay.

THÔNG TIN HỮU ÍCH