Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944

Tọa đàm
Giới thiệu cuốn sách Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944
Lưu Đình Tuân tuyển dịch, Omega Plus xuất bản

Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Việt

Diễn giả:
– Ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc – Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam
– Ông Lưu Đình Tuân, dịch giả

Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944 là cuốn sách do dịch giả Lưu Đình Tuân tuyển dịch lại những bài viết quan trọng của tuần báo minh họa Indochine viết bằng tiếng Pháp, thuộc Hội Alexandre de Rhodes, số đầu tiên ra ngày 12-9-1940. Với ưu thế đưa lên mặt báo mọi vấn đề, chính trị cũng như nghệ thuật, kinh tế cũng như văn chương, Indochine là một tờ báo đa diện và đa dạng, do đó đáp ứng được nhiều tầng lớp độc giả, hàn lâm cũng như bình dân thời bấy giờ. Buổi tọa đàm dành cho các bạn đọc muốn tìm hiểu về báo chí Đông Dương, cùng bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: