Xả rác ít thôi!

Triển lãm – sắp đặt
Xả rác ít thôi!

Khai mạc : 16h30 – 15.07.2019
Triển lãm : 15.07.2019 > 31.08.2019

Mọi thùng rác đều đã đầy tràn, mọi đô thị đều ngập rác! Mỗi ngày, Hà Nội thải ra đến hơn 7500 tấn rác sinh hoạt. Con số đó vẫn không ngừng gia tăng qua mỗi năm gây nên những ảnh hưởng tai hại đến môi trường và sức khoẻ người dân.
Triển lãm “Xả rác ít thôi!” nhằm mục đích mang lại một cách nhìn mới về các phương thức sản xuất và tiêu dùng. Thông qua những hành động đơn giản hàng ngày, tất cả chúng ta đều có thể hành động vì một môi trường trong sạch hơn.
Vậy hãy cùng nhau xả rác ít thôi!

THÔNG TIN HỮU ÍCH