Lịch khai giảng các khóa học 2021

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2021 04/01/2021 07/03/2021 26/12/2021
Khóa 2 2021 15/03/2021 02/05/2021 06/03/2021
Khóa 3 2021 10/05/2021 27/06/2021 03/05/2021
Khóa 4 2021 05/07/2021 29/08/2021 26/06/2021
Khóa 5 2021 13/09/2021 31/10/2021 06/09/2021
Khóa 6 2021 05/11/2021 23/12/2021 30/10/2021

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc