Lịch khai giảng các khóa học 2024

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 02/01 02/03 Đến ngày 26/12 (2023)
Khóa 2 11/03 07/05 Đến ngày 04/03
Khóa 3 06/05 22/06 Đến ngày 29/04
Khóa 4 01/07 24/08 Đến ngày 24/06
Khóa 5 09/09 26/10 Đến ngày 04/09
Khóa 6 06/11 24/12 Đến ngày 21/10

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?

    *Thông tin bắt buộc