Lịch khai giảng các khóa học 2020

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2020 06/01/2020 06/03/2020 28/12/2019
Khóa 2 2020 16/03/2020 07/05/2020 07/03/2020
Khóa 3 2020 11/05/2020 26/06/2020 02/05/2020
Khóa 4 2020 06/07/2020 21/08/2020 27/06/2020
Khóa 5 2020 07/09/2020 23/10/2020 05/09/2020
Khóa 6 2020 02/11/2020 18/12/2020 31/10/2020

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc