Lịch khai giảng các khóa học 2022

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 6 2021 05/11/2021 23/12/2021 30/10/2021
Khóa 1 2022 04/01/2022 06/03/2022  27/12/2021
Khóa 2 2022 14/03/2022 29/04/2022 07/03/2022
Khóa 3 2022 08/05/2022 26/06/2022 04/05/2022
Khóa 4 2022 04/07/2022 28/08/2022 27/06/2022

Khóa 5 2022

Khóa 6 2022

10/09/2022

05/11/2022

30/10/2022

23/12/2022

05/09/2022

31/10/2022

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc