Ai xây Trường Luỹ Quảng Ngãi?

Hội thảo
Ai xây Trường Luỹ Quảng Ngãi?

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :

GS. TS. Andrew Hardy, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp
TS. Nguyễn Tiến Đông, Viện Khảo cổ học, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Nhân kỉ niệm 200 năm xây Trường lũy Quảng Ngãi, nhóm nghiên cứu EFEO và Viện Khảo cổ học muốn tìm hiểu « ai là chủ nhân của di tích này ? » Nhưng tại sao lại đặt ra câu hỏi này ? Sử liệu chỉ rõ rằng Trường lũy trải dài 113 km từ Bắc đến Nam được xây dựng vào năm 1819 dưới sự chỉ huy của Tả quân Lê Văn Duyệt theo chỉ dụ của vua Gia Long.  

Tuy nhiên, việc quan sát phong cảnh, địa hình và các nghiên cứu về khảo cổ học, nhân học và bản đồ học được tiến hành từ hơn 10 năm nay đã đưa ra một kết luận hoàn toàn khác : Trường lũy được xây dựng sau quá trình thương thảo giữa Lê Văn Duyệt và các già làng, các thủ lĩnh Hrê vùng cao, công trình được xây theo kĩ thuật và nhân lực của cả hai cộng đồng người Kinh và người Hrê.

Andrew Hardy và Nguyễn Tiến Đông trình bày những giai đoạn chính của nghiên cứu liên ngành về lịch sử di tích Trường lũy. Di tích này đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 2011.

THÔNG TIN HỮU ÍCH