Chìa khóa vàng để có chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh

Diễn giả:
Eric Olmedo – Tiến sĩ, nhà nghiên cứu về nhân chủng học xã hội – Đại học quốc gia Malaysia
Giang Thúy Minh – Tiến sĩ về Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng – Đại học Hoa Sen

Tại hội thảo này, các chuyên gia sẽ giới thiệu các công trình nghiên cứu của họ trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng. Tiến sĩ Giang Thúy Minh dưới góc độ khoa học sẽ thảo luận về một chế ăn uống tốt, trong khi Tiến sĩ Olmedo sẽ đề cập đến vấn đề dinh dưỡng theo quan điểm nhân học của mình. Ông cũng sẽ trình bày nghiên cứu thực địa mà ông đã thực hiện tại các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam. Ăn gì là tốt? Sử dụng thực phẩm tự nhiên như thế nào để cải thiện sức khỏe? Các chuyên gia sẽ trả lời những câu hỏi này và sẽ cùng thảo luận với khán giả tham dự hội thảo.

Hội thảo sẽ được dẫn dắt bởi Alexandre Bouchot, Tham tán Nông nghiệp thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Với sự hiện diện của Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch song song Pháp-Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH