Gặp gỡ với nhà văn Nuage Rose

Gặp gỡ với nhà văn Nuage Rose
 
️Diễn giả:
– Tác giả Nuage Rose (Hồng Vân)
 
– Điều phối chương trình: Tiến sĩ văn chương Trần Thị Thu Ba
 
Tác giả Hồng Vân bước chân vào công việc viết lách bằng tác phẩm “Trois Nuages au pays des nénuphars” lấy bối cảnh Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và bao cấp, xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp, trên đất Pháp năm 2013 trước khi được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam năm 2017 với tựa đề “Ba áng Mây trôi dạt xứ bèo”.
 
Tác phẩm thứ hai của chị, “120 ngày Mây thì thầm với gió” lấy bối cảnh chính là nước Pháp trong làn sóng Covid-19 đầu tiên, được viết bằng tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam năm 2021.
 
Tác giả Hồng Vân chia sẻ, thứ thôi thúc chị cầm bút chính là những nghịch lý khó giãi bày bằng lời trong chính con người chị.
Ngôn ngữ: tiếng Việt
THÔNG TIN HỮU ÍCH