Lịch sử phát lộ Hoàng Thành Thăng Long

Hội thảo
Lịch sử phát lộ Hoàng Thành Thăng Long

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :
– GS. TS. Andrew Hardy, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp
– TS. Nguyễn Tiến Đông, Viện Khảo cổ học
– Các đồng nghiệp khác của Viện Khảo cổ học, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Nhiều người tham gia khai quật di tích Hoàng thành Thăng Long kể lại kinh nghiệm của họ trong cuộc phát lộ này (2002-2004), nhân dịp xuất bản ẩn phẩm tổng hợp các câu chuyện của các nhà khảo cổ học, các nghiên cứu lịch sử và những suy ngẫm về di sản của Hà Nội.

THÔNG TIN HỮU ÍCH