Nước xanh non biếc

Triển lãm – Sắp đặt
NƯỚC XANH NON BIẾC

Tiếp nối sáng tác của mình trong ba tháng lưu trú tại Cité Internationale des Arts (Paris), dựa trên kho lưu trữ của chuỗi triển lãm thuộc địa quốc tế diễn ra từ năm 1906 đến năm 1931 ở Pháp, Lê Giang bóc tách những hình dung về Việt Nam thời kỳ thuộc địa được kiến tạo trong văn hóa đại chúng Pháp. Những hình ảnh về Đông Dương được tìm kiếm, tái dựng và làm mờ chi tiết với mong muốn thấu hiểu cách mà những diễn ngôn và trần thuật đã định hình niềm hoài niệm thuộc địa.

Triển lãm: Nước xanh non biếc  là một nỗ lực của Lê Giang nhằm nhận diện những trở ngại đau thương trong việc thỏa hiệp với một vùng ký ức nhiều mâu thuẫn, cũng như đặt ra sự cần thiết đối diện với những huyền thoại về Đông Dương trong bối cảnh Việt Nam hiện tại.

THÔNG TIN HỮU ÍCH