Thời gian

Triển lãm sơn mài

Thời gian vẫn cứ trôi và in dấu lên cuộc sống. Trong nghệ thuật sơn mài cũng vậy:
-Thời gian là tuổi tác của các họa sĩ
-Thời gian cũng làm cho cảm xúc, sự lựa chọn chủ đề, hình tượng nghệ thuật, bảng màu…thay đổi
-Thời gian cũng làm đổi thay cách nghĩ suy về bản thân của người họa sĩ và chất liệu mà họ sử dụng….
Sự đổi thay đó cũng có được trong lần triển lãm sơn mài của các họa sĩ lần này: với các độ tuổi khác nhau, các phong cách khác nhau, các thể loại khác nhau…
Nhưng điều chung nhất của triển lãm là các họa sĩ đều vẽ sơn mài và sơn mài là cuộc sống của họ. Tác phẩm của họ đã được thời gian ghi dấu và chứng minh.
Lịch sử nghệ thuật sơn mài đã có hàng trăm năm và triển lãm sơn mài “Thời gian” lần này lại được viết thêm không ngưng nghỉ.

Nguyễn Đức Huy

 

THÔNG TIN HỮU ÍCH