Truyện tranh Pháp hiện nay

Triển lãm

Pháp là một trong những nước đầu tiên sản xuất truyện tranh trên thế giới.

Thông qua triển lãm, bạn sẽ có cơ hội khám phá truyện tranh viết bằng tiếng Pháp của thế kỷ XXI, với tất cả sự đa dạng của nó.

Khai mạc triển lãm với sự hiện diện của các tác giả Alexandre Clérisse và Aurélie Neyret, cùng nhà giám tuyển Thierry Groensteen, Trung tâm quốc tế truyện tranh và hình ảnh Angoulême.

THÔNG TIN HỮU ÍCH