Từ thi ca đến hội họa

Tọa đàm
Từ thi ca đến hội họa
Sự kiện song hành triển lãm “Về bến lạ”

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Diễn giả:
– Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
– Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha
– Họa sĩ Lê Thiết Cương

Minh họa cho thơ? Gọi là những bức tranh vẽ trên cảm hứng từ thi ca thì đúng hơn chăng?

Tranh không thể minh họa cho thơ được. Mỗi một loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng của nó. Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng xóm nhưng nó vẫn sống độc lập. Nếu giả sử hội họa sống tầm gửi vào thi ca thì nó sẽ chết. 

Bức tranh vẽ trên cảm hứng từ một bài, một câu thơ nên được coi là văn bản 2 của bài thơ đó hoặc một cách hiểu, cách cảm khác về bài thơ đó. Qua bức tranh bài thơ sẽ được dài rộng ra, bài thơ ấy sẽ sống thêm một đời sống khác, một đời sống bằng hình mầu mà chỉ hội họa mới tạo ra được. 

THÔNG TIN HỮU ÍCH