Vắc-xin và kháng sinh: những quỹ đạo khác nhau

Hội thảo
Vắc-xin và kháng sinh : những quỹ đạo khác nhau

Dịch song song Pháp-Việt
Diễn giả: Marc Choisy, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển, đơn vị nghiên cứu MIVEGEC

Vắc-xin và kháng sinh là những phát minh làm thay đổi hoàn toàn nền y học và sức khỏe cộng đồng trong nửa sau của thế kỷ 20. Tuy nhiên, vào đầu thế kỉ 20 chúng ta phải đối mặt với những thách thức liên quan đến bệnh truyền nhiễm, thách thức đầu tiên liên quan đến việc lạm dụng thuốc kháng sinh, thách thức thứ hai là việc sử dụng không đầy đủ vắc-xin. Sau phần mở đầu chung về hai loại thuốc này, diễn giả sẽ phân tích một số hiện tượng phức tạp liên quan tới chúng, ở các cấp độ thời gian cũng như không gian khác nhau. Chủ đề sẽ được minh họa bởi những ví dụ cụ thể đặc biệt nhấn mạnh ở Việt Nam và Đông Nam Á.

THÔNG TIN HỮU ÍCH