Lịch khai giảng các khóa học 2019

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2019 07/01/2019 09/03/2019 30/12/2018
Khóa 2 2019 18/03/2019 04/05/2019 10/03/2019
Khóa 3 2019 13/05/2019 29/06/2019 05/05/2019
Khóa 4 2019 22/07/2019 07/09/2019  
Khóa 5 2019 16/09/2019 02/11/2019 08/09/2019
Khóa 6 2019 11/11/2019 28/12/2019 03/11/2019

 

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc