Lịch khai giảng các khóa học 2020

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2020 06/01/2020 07/03/2020 Đến ngày 28/12/2019
Khóa 2 2020 30/03/2020 21/05/2020 Đến ngày 28/03/2020
Khóa 3 2020 25/05/2020 10/07/2020 Đến ngày 16/05/2020
Khóa 4 2020 20/07/2020 09/09/2020 Đến ngày 11/07/2020
Khóa 5 2020 14/09/2020 30/10/2020 Đến ngày 05/09/2020
Khóa 6 2020 09/11/2020 28/12/2020 Đến ngày 31/10/2020

 

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc