Lịch khai giảng các khóa học 2022

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2022 04/01/2022 06/03/2022 Đến ngày 27/12/2021
Khóa 2 2022 14/03/2022 29/04/2022 Đến ngày 07/03/2022
Khóa 3 2022 08/05/2022 26/06/2022 Đến ngày 04/05/2022
Khóa 4 2022 04/07/2022 01/09/2022 Đến ngày 27/06/2022
Khóa 5 2022 12/09/2022 30/10/2022 Đến ngày 05/09/2022
Khóa 6 2022 05/11/2022 23/12/2022 Đến ngày 31/10/2022
Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?

    *Phần bắt buộc