Lịch khai giảng các khóa học 2023

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2023 03/01/2023 06/03/2023 Đến ngày 26/12/2022
Khóa 2 2023 13/03/2023 10/05/2023 Đến ngày 06/03/2023
Khóa 3 2023 15/05/2023 02/07/2023 Đến ngày 09/05/2023
Khóa 4 2023 10/07/2023 03/09/2023 Đến ngày 03/07/2023
Khóa 5 2023 11/09/2023 29/10/2023 Đến ngày 05/09/2023
Khóa 6 2023 06/11/2023 24/12/2023 Đến ngày 30/10/2023
Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?

    *Phần bắt buộc