Lịch khai giảng các khóa học 2020

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 2020 06/01/2020 07/03/2020 Đến ngày 28/12/2019
Khóa 2 2020 04/05/2020 20/06/2020  
Khóa 3 2020 29/06/2020 29/08/2020 Đến ngày 20/06/2020
Khóa 4 2020 07/09/2020 24/10/2020 Đến ngày 29/08/2020
Khóa 5 2020 02/11/2020 19/12/2020 Đến ngày 24/10/2020
Khóa 1 2021 Xác nhận sau Xác nhận sau Đến ngày 26/12/2020
Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc