Duyên bốn mùa

Nghệ thuật luôn đòi hỏi cái mới và cũng không quên quá khứ, do vậy việc sáng tạo luôn luôn là một cơ duyên trong cuộc đời tìm kiếm của người nghệ sỹ.

Đó là điều mà chúng tôi quan tâm khi tổ chức triển lãm Thiết kế sơn mài “ Duyên Bốn Mùa” của họa sỹ Nguyễn Đức Phước.

Ý tưởng chủ đạo của triển lãm này không chỉ là nội dung và hình thức của tác phẩm mà quan trọng hơn là tính tương tác của triển lãm đối với người xem. Được tương tác với người xem là nội dung mới mà chúng tôi hướng tới trong triển lãm này.

Kết quả triển lãm này không phải là số lượng hoặc chất lượng của tác phẩm mà chính là một nội dung nghệ thuật đã được giới thiệu và được tương tác cùng người xem.

THÔNG TIN HỮU ÍCH