01/01
-
Nằm trong hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, Viện Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh mang đến một chương trình…
Xem thêm thông tin