Lửng lơ – Tác giả Nguyễn Vĩnh Anh Khoa

Khoảng thời gian mà Ta sống hết mình nhất.
Dễ vui cũng dễ giận, dễ yêu cũng dễ ghét.
Đôi lúc buồn vu vơ rồi cũng chóng quên.
Ngay lúc này, Ta tự do.