Thị – Tác giả Nguyễn Đức Hùng

Tôi tìm kiếm những hình bóng của những người phụ nữ sinh ra tôi trong vô thức, rồi lại vô tình xác định nó trong hình bóng của những sự tồn tại khác. Tôi luôn đối chiếu tôi với mẹ của mình, rồi tôi lại đối chiếu mẹ với những người bà và ngầm liên tưởng ra mối liên kết mạnh mẽ, cũng đầy cực đoan. Những câu chuyện về họ được ăn sâu vào tôi, nhưng rồi chính sự lặng thinh của họ khiến mọi kịch tính đều phai mờ; ký ức của tôi chỉ còn nhấn mạnh về niềm tin của họ và tình yêu của họ.